Samen zijn we sterker, dat is de kracht van Kinderopvang Rivierenland. Daar waar het kind en uw opvangvraag centraal staan

Een krachtige kinderopvangorganisatie, waar wij in een veilige en kleinschalige omgeving voor uw kind en u klaar staan. Wij verzorgen kinderdagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang in de gemeenten Buren, West-Betuwe en Tiel. Gelijke kansen voor ieder kind. Ieder kind krijgt de aandacht die het verdient. Voor de ouders zijn we een betrouwbare partner in opvoeding en zorg. We benutten de kracht van onze medewerkers en leveren een actieve bijdrage aan praktijkonderwijs.