Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn onderdeel van het plaatsingscontract en vormen de basis voor de overeenkomst tussen ouder en opvang. In de algemene voorwaarden staan o.a. afspraken over betalingstermijnen en annuleringsgronden. De wederzijdse rechten en plichten worden op een fijne en duidelijke manier omschreven.

Bij ondertekening van een plaatsingsovereenkomst gaat u ook akkoord met de algemene voorwaarden. Het is dus van belang deze goed door te nemen.

Klik hier voor de algemene voorwaarden.