Gretha 25 jaar in dienst!

 

Vandaag hebben wij onze medewerker klantcontact in het zonnetje gezet. Gretha van Santen is alweer 25 jaar in dienst bij onze organisatie.
In haar functie heeft zij dagelijks contact met nieuwe en huidige  klanten. Ze heeft altijd een vriendelijk woord iedereen en probeert altijd op zoek te gaan naar oplossingen.
We waarderen haar inzet enorm en feliciteren haar met dit mooie jubileum.

 

BSO vakantiefeestje

De zomervakantie komt er aan.
Ben je ook zo benieuwd naar het activiteitenprogramma van jou BSO?
Hieronder vind je een overzicht met de programma’s van onze locaties.

BSO rataplan Zomervakantie 2018
BSO Passewaaij en Samsam Zomervakantie 2018
BSO Mikmak en Eigen-Wijs Zomervakantie 2018
BSO Klokhuis Zomervakantie 2018
BSO Hofnar Zomervakantie 2018
BSO Coolcat Zomervakantie 2018
BSO Boomhut Zomervakantie 2018
BSO Baloe BSO Tovertuin Zomervakantie 2018

BSO medewerkers halen TINK certificaat

Onze buitenschoolse opvang medewerkers zijn geslaagd voor de TINK training!

TINK staat voor Taal- en Interactievaardigheden in de Kinderopvang. De TINK-training leert pedagogisch medewerkers hoe zij de interactievaardigheden die van belang zijn bij de ontwikkeling van het kind  kunnen toepassen en evalueren in hun eigen praktijk. Video interactie begeleiding is een belangrijk onderdeel.

Na 8 trainingen hebben de medewerkers vandaag hun certificaat in ontvangst mogen nemen.

TINKie

 

Vlieg je mee naar de wereld van de superhelden?

Buitenschoolse opvang SamSam is deze week gestart met het thema ‘Superhelden’.

BSO SamSam 1804

 

”Tuut, tuut” Project verkeer is gestart

Vandaag zijn we op onze kinderdagverblijven gestart met het project ‘verkeer’.

Kinderen tot 4 jaar zijn al echte verkeersdeelnemers.  Samen lopen en spelen ze op straat, steken over, rijden mee  in de auto of op de fiets. Ook maken ze misschien al samen met een volwassene gebruik van het openbaar vervoer.
Dit thema sluit aan bij wat kinderen meemaken in het verkeer.  Er wordt gespeeld met speelgoedvoertuigen en fietsen.

Dit project behandelen we volgens het VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) programma Piramide. Hiermee ontdekken de kinderen doormiddel van speelse- en uitdagende activiteiten het thema.

 

Ieder kind een eerlijke start dankzij VVE-convenant

Kinderopvang Rivierenland tekent VVE convenant gemeente Neerijnen

Onder het motto “Jong geleerd is oud gedaan” is in de gemeente Neerijnen, op donderdag 21 september, het Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) convenant getekend. Dit VVE convenant maakt het mogelijk om in een vroeg stadium achterstanden met betrekking tot taal en onderwijs, op te sporen en aan te pakken. Zo krijgt ieder kind een kans om zichzelf optimal te ontwikkelen. Waar de Vroegschoolse educatie, voor kinderen in groep 1 en 2, voornamelijk door de betreffende onderwijsinstelling wordt geregeld, is de voorschoolse educatie de verantwoording van de gemeente.

In het convenant zijn afspraken vastgelegd over hoe dit traject gerealiseerd wordt in de gemeente. Deze zijn door verschillende instanties overeen gekomen. Zo werd het ondertekend door maar liefst 8 hoogwaardigheidsbekleders.
De gemeente Neerijnen heeft op dit moment capaciteit om 50 kinderen tussen de 2 en 4 jaar oud, op te nemen in het VVE-plan. Om in aanmerking te komen voor VVE, wordt door het consultatiebureau een onderzoek gedaan dat op systematische wijze de ontwikkelingen in kaart brengt. Bij een VVE indicatie kan een kind doorgaans snel bij één van de drie locaties worden geplaatst en kan er worden gestart met het spelenderwijs begeleiden en ondersteunen in de ontwikkeling van het kind. Kinderdagverblijf Dribbel is hiervoor geaccrediteerd.
Een VVE-traject is niet alleen raadzaam voor kinderen met een onduidelijke spraak of kinderen waarbij thuis niet of nauwelijks Nederlands wordt gesproken. Ook teruggetrokken of juist erg drukke kinderen kunnen hierbij veel baat hebben. Minimaal 10 uur in de week krijgt een kind begeleiding op maat. Hierbij wordt betrokkenheid verwacht van de ouder. Zij worden op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen van hun kind en kunnen hier ook thuis een bijdrage aan leveren.
Ondanks dat het grootste gedeelte van de kosten gedragen kunnen worden dankzij de subsidie die de gemeente ontvangt voor deze vorm van onderwijs, geldt er ook een ouderbijdrage van €18 per maand.

Kwaliteit kinderopvang naar een hoger niveau