Er is de afgelopen tijd massaal noodopvang aangevraagd. Veel kinderen maken hier gebruik van. Daarnaast zijn de regels in het Protocol Kinderopvang verder aangescherpt, wat het op sommige locaties lastig maakt de noodopvang binnen de aangepaste richtlijnen vorm te geven. We kunnen daarom helaas geen nieuwe aanvragen voor noodopvang BSO in behandeling nemen. We betreuren het dat wij u niet van dienst kunnen zijn. Maar helaas staan ook wij door de drukte in de noodopvang met onze rug tegen de muur.

Voor alle actuele corona informatie verwijzen wij u door naar Learning Community.

Learning Community is dé samenwerkingsorganisatie in kinderopvang en onderwijs. Wij zetten ons met elkaar in voor de groei en ontwikkeling van kinderen en medewerkers. Samen ontwikkelen en groeien, met behoud van eigenheid en lokale identiteit.

Onderdeel van Learning Community zijn:

  • Saartje Kinderopvang
  • Kinderopvang Rivierenland
  • Kinderopvang het Speeldorp
  • Fantaziehuis
  • Lumiar
  • CKO de Ark
  • Bso de Oase
  • Kinderopvang Dukkie
  • SPGG
  • Kinderopvang Dikkie Dik

Het delen van kennis en middelen zorgt voor een verbetering van de service verlening voor ouders en medewerkers. Dit leidt onder andere tot efficiëntere processen en gemotiveerde en geïnspireerde medewerkers en verbonden ouders. Dat zorgt voor een gezonde en veilige omgeving waar kinderen gemotiveerd en gestimuleerd worden om te spelen en te leren, om zich te ontwikkelen en te groeien.