Veelgestelde vragen

Hieronder vind u onze voorwaarden en disclaimer:

Algemene voorwaarden

Disclaimer

Openingstijden


Bijna alle locaties van Kinderopvang Rivierenland zijn van maandag tot en met vrijdag geopend van 07.30 tot 18.30 uur. Een uitzondering hierop is kinderdagverblijf de Bijnkershoek. Deze locatie is geopend van 07.00 tot 18.00 uur.

U kunt uw kind(eren) brengen tot 09.00 uur. Daarna start het vaste dagritme en het is prettig als alle kinderen dan aanwezig zijn. Ophalen van uw kind(eren) kan in principe vanaf 17.00 uur, aangezien het dagprogramma tot 17.00 uur duurt. Brengen en ophalen op afwijkende tijden is uiteraard in overleg altijd mogelijk.

De afdeling Klantencontact is op werkdagen aanwezig van 09.00 tot 16.00 uur en bereikbaar via (030) 670 21 77 of info@kinderopvangrivierenland.nl.

Dagen waarop KRBV gesloten is

Sluitingsdagen 2016

In 2016 is KRBV de hele dag gesloten op de volgende dagen:

Vrijdag 1 januari: Nieuwjaarsdag
Maandag 28 maart: 2e Paasdag
Woensdag 27 april: Koningsdag
Donderdag 5 mei: Hemelvaartsdag
Maandag 16 mei: 2e Pinksterdag
Maandag 26 december: 2e Kerstdag

Landelijk Register Kinderopvang


Onderstaand vindt u de registratienummers van de locaties van KRBV Kinderopvang in het Landelijk Register Kinderopvang.

Kinderdagverblijven

 KDV De Bijnkershoek  reg.nr. 419860290
 KDV Papendorp  reg.nr. 200486780
 KDV ‘t Spoor  reg.nr. 298389484
 KDV Voorn  reg.nr. 829319591
 KDV ‘t Weiland  reg.nr. 196303321
 KDV ‘t Zand  reg.nr. 580699729

Buitenschoolse opvang

 BSO De Groene Weide  reg.nr. 393507853
 BSO Voorn  reg.nr. 170659641
 BSO Waterwin  reg.nr. 161848448
 BSO Willibrord  reg.nr. 246946398
 BSO ‘t Zand  reg.nr. 110178476


Bennekom

KDV de Flierefluiter  reg.nr. 549004361
BSO de Flierefluiter  reg.nr. 107529932

Uiteraard worden onze kinderopvanglocaties regelmatig geïnspecteerd door de GG&GD.

Een link naar de meest recente inspectierapporten van onze kinderdagverblijven en locaties voor buitenschoolse opvang vindt u op de betreffende locatiepagina’s.

De belastingdienst heeft hier een rekentool voor:

http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

Hoofdluis protocol

Protocol hoofdluis

Kinderen tussen de 3 en 12 jaar krijgen vaker hoofdluis dan andere leeftijdsgroepen, simpelweg omdat ze letterlijk de hoofden tijdens het spelen bij elkaar steken. Luizen lopen van het ene hoofd naar het andere. Of ze gaan over via jassen, mutsen, hoofddoekjes, knuffelbeesten, autostoelen of borstels. Het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang is dus bij uitstek een plek met een hoger risico op hoofdluis.
Om dit risico zo veel mogelijk te beperken, werken we binnen KRBV met een protocol hoofdluis, waarin vastgelegd is hoe we hoofdluis proberen te voorkomen en hoe we handelen wanneer er hoofdluis is geconstateerd. Wij baseren ons hierbij op de meest actuele informatie van de GG&GD en het RIVM.

In het protocol hanteren wij de volgende uitgangspunten:

 • Wij werken op een aantal locaties met luizenzakken
  Op de BSO-locaties wordt in overleg met individuele ouders en/of oudercommissie bepaald of er met luizenzakken wordt gewerkt. Op de kinderdagverblijven wordt niet met luizenzakken gewerkt, omdat luizen nauwelijks voorkomen op het kinderdagverblijf en de luizenzakken lastig te hanteren zijn voor deze leeftijdsgroep.
 • Wij stimuleren ouders om hun kinderen regelmatig te controleren op hoofdluis
  Ouders krijgen een informatieve folder over hoofdluis tijdens het kennismakingsgesprek. Deze folders zijn ook te vinden via de website en altijd aanwezig op de locaties.
 • Wij doen er alles aan om zo snel mogelijk op de hoogte te zijn van gevallen van hoofdluis-besmetting op locatie
  Wij vragen ouders tijdens het kennismakingsgesprek ons zo snel mogelijk te informeren wanneer hun kind(eren) besmet zijn met hoofdluis. Daarnaast hebben de bso’s afspraken gemaakt met scholen over de informatieoverdracht voor wat betreft hoofdluis.
 • Wij informeren alle ouders wanneer er een geval van hoofdluis op locatie voorkomt
  Uiteraard nemen wij hierbij de privacy van het besmette kind en zijn of haar ouders in acht.
 • Als op het KDV of de BSO wordt ontdekt dat een kind hoofdluis heeft informeren wij direct zijn of haar ouders
  Als onder opvangtijd blijkt dat een kind luizen of neten in het haar heeft en dit is nog niet bekend (en dus niet behandeld), informeren wij direct de ouders. Het kind mag direct worden opgehaald, maar dit hoeft niet. Reden hiervoor is dat besmetting van anderen toch al plaats heeft kunnen vinden en het besmettingsrisico niet ineens enorm veel groter wordt door het kind nog een paar uur extra op de opvang te houden. Wel zullen wij benadrukken dat een snelle behandeling echt van belang is.
 • Wij informeren naar de stand van zaken bij een kind met hoofdluis
  Als bekend is dat een kind hoofdluis heeft, informeert een medewerker na 1 en 2 weken bij ouders in hoeverre de behandeling z’n werk heeft gedaan.

Niet gevonden wat u zocht?


Als uw vraag hier niet wordt beantwoord dan kunt u mogelijk contact opnemen met klantencontact.


Stel uw vraag!


0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *