Een koffer vol kansen voor Burense kinderen 

kinderdagverblijf-buren

Op maandag 3 december hebben de vertegenwoordigers van alle basisscholen en kinderopvangorganisaties en de gemeente Buren afgesproken ervoor te zorgen dat alle kinderen in onze gemeente veilig en gezond kunnen opgroeien.

Dit houdt in dat deze partners gezamenlijk activiteiten gaan ontwikkelen zodat alle kinderen in de gemeente zich veilig, gezond en kansrijk kunnen ontwikkelen. In het schooljaar 2019-2020 worden de eerste activiteiten aangeboden. Daarbij werken ze samen met aanbieders op het gebied van bewegen, sport, voeding, kunst, cultuur, techniek, muziek, natuur en welzijn.

De bestuurders en directies van deze partners gaan hun medewerkers hierin ondersteunen. Ook zien zij gezamenlijk toe op de voortgang van de ontwikkeling en de kwaliteit van de activiteiten. Daartoe overleggen ze tenminste 4 keer per jaar met elkaar.

Lees hier het volledige artikel: https://www.buren.nl/nieuws/765/een-koffer-vol-kansen-voor-burense-kinderen/