IKC Prins Maurits

RONDLEIDING INSCHRIJVEN

Integraal Kindcentrum Prins Maurits is een voorziening voor kinderen van 0 t/m 12 jaar, waar kinderopvang, peuteropvang, onderwijs en buitenschoolse opvang samengaan en elkaar versterken in één gebouw.

Een organisatie waarin leerkrachten en pedagogisch medewerkers samenwerken binnen één pedagogische en educatieve doorgaande leerlijn voor kinderen. Dat doen we door het samenvoegen van twee professionele organisaties, te weten basisschool Prins Maurits Passewaaij en Kinderopvang Rivierenland. Meer informatie over het IKC vindt u op: https://www.ikcprinsmaurits-tiel.nl/

Kinderdagverblijf Dribbel kenmerkt zich met de volgende aspecten: Vertrouwd Warm Deskundig Respectvol Diversiteit

Hooibeestje 2
4007 HD Tiel

Telefoonnummer

0344 – 63 49 48

Openingstijden

maandag t/m vrijdag: van 07.00 uur tot 18.00 uur