Kinderdagverblijf Prins Maurits Passewaaij

Kinderdagverblijf Prins Maurits Passewaaij

Voor werkende- en studerende ouders met kinderen van 0 tot 4 jaar bieden we dagopvang aan van 7.00 – 18.00 uur. We hebben een gezellige, frisse leefruimte die grenst aan een grote buitenruimte. We werken met een duidelijke dagstructuur wat voor de kinderen een veilige omgeving biedt. Daarnaast volgen we uiteraard het ritme van de baby’s. Dit doen we in nauw overleg met de ouders.

Naast een mondelinge overdracht aan het begin en het eind van de dag houden we ouders op de hoogte via de ouder app. Daar kunnen ouders leuke, unieke gebeurtenissen en ontwikkelingsstappen lezen over hun kind.

Het kinderdagverblijf in Integraal Kindcentrum Prins Maurits
Het kinderdagverblijf is onderdeel van Integraal Kindcentrum Prins Maurits, waar ook peuteropvang Wiplala, Buitenschoolse opvang Passewaaij en basisschool Prins Maurits zijn gevestigd. Meer informatie over het Integraal Kindcentrum is te vinden op onze site en www.ikcprinsmaurits-tiel.nl

Doorgaande ontwikkellijnen en zorg
Er is een nauwe samenwerking tussen de leerkrachten en pedagogisch medewerkers van het IKC. Leerkrachten van groep 1, 2 en 3 vormen samen met de pedagogisch medewerkers van de peuteropvang en de dagopvang een team dat wordt aangestuurd door een unitleider (0-7jr).

Het team heeft regelmatig overleg, de zorg coördinator is onderdeel van dit team. Met elkaar geven ze vorm aan een fijne en kwalitatief goede speel- en leeromgeving voor onze jonge kinderen.

Ma t/m do: 07:00 uur tot 18:00 uur
Vanaf juni vrij: 07:00 uur tot 18:00 uur