Kinderdagverblijf De Pluk – Geldermalsen

RONDLEIDING INSCHRIJVEN

Kinderdagverblijf De Pluk: kinderopvang in multifunctioneel centrum Geldermalsen

Kinderdagverblijf (kdv) De Pluk te Geldermalsen is gevestigd in multifunctioneel centrum (MFC) De Pluk. Dit is een centrum voor welzijn, cultuur en gezondheid. Onder andere de bibliotheek, het consultatiebureau, welzijn ouderen en de speel-o-theek zijn medegebruikers. Het is een nieuw, modern gebouw dat sinds september 2015 is geopend.

Wij zijn trots op de mogelijkheden die het MFC biedt voor onze kinderdagopvang.  De samenwerking met de gebruikers van de MFC vergroot de ontplooiingsmogelijkheden van de kinderen die onze opvang bezoeken. Dit is wat onze kinderopvang uniek maakt ten opzichte van andere kinderdagverblijven in Geldermalsen.

Kinderdagopvang Geldermalsen met twee groepen

Kinderdagverblijf De Pluk bestaat uit twee groepen met elk een eigen identiteit. Zij zijn binnen onze crèche met elkaar verbonden door de verschoonruimte en delen een gezamenlijke buitenruimte, ruime speelhal en entree.

De perengroep is een verticale groep, waar kinderen van 0 tot 4 jaar worden opgevangen. Bij de appelgroep ontvangen we kinderen tussen de 2 en 4 jaar op.

Onze kinderopvang biedt alle kinderen leeftijdsgerichte activtiteiten aan. Wij maken hiervoor gebruik van het voor- en vroegschoolse educatieve programma Piramide, waarin wij door het werken met thema’s de ontwikkeling van kinderen stimuleren.

Kinderdagverblijf de Pluk kenmerkt zich met de volgende aspecten: Ruime ontwikkelingsmogelijkheden Multifunctionele samenwerking Warm en sociaal klimaat Moderne, uitdagende groepsruimtes Rijke speel- en leeromgeving

Telefoonnummers

Appels: 06 – 333 24 781
Peren: 06 – 426 28 141

Openingstijden

maandag t/m vrijdag: van 07.00 uur tot 18.00 uur