vve-tiel

”Tuut, tuut” Project verkeer is gestart

Vandaag zijn we op onze kinderdagverblijven gestart met het project ‘verkeer’.

Kinderen tot 4 jaar zijn al echte verkeersdeelnemers.  Samen lopen en spelen ze op straat, steken over, rijden mee  in de auto of op de fiets. Ook maken ze misschien al samen met een volwassene gebruik van het openbaar vervoer.
Dit thema sluit aan bij wat kinderen meemaken in het verkeer.  Er wordt gespeeld met speelgoedvoertuigen en fietsen.

Dit project behandelen we volgens het VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) programma Piramide. Hiermee ontdekken de kinderen doormiddel van speelse- en uitdagende activiteiten het thema.